Training en netwerking

De zorg voor onze kinderen is complex en daarom is permanente kwaliteitscontrole en bijsturing nodig. Daarom werkt Child-Help samen met andere organisaties. Hier wordt expertise gedeeld en ontwikkeld. Alle partners gebruiken dezelfde kwaliteitsnormen en protocollen voor de behandeling van spina bifida en hydrocefalie en voor de opvolging van kinderen en jongeren met spina bifida en hydrocefalie.

Jaarlijks organiseert dit platform van organisaties een workshop die de lokale partners samenbrengt rond een actueel thema in de zorg. Thema’s als neurochirurgie, continentie management, inclusief onderwijs, oudergroepen, interdisciplinaire zorg komen daar aan bod. Deze workshops zijn inspirerend voor onze partners, daar geven ze feedback en kunnen we ons beleid bijsturen waar nodig.

Bij elke workshop, ook als het om medische disciplines gaat, betrekken we de oudergroepen. Zij zijn de beste garantie voor een realistische hulpverlening. Iedere workshop is een ontmoetingsplaats tussen ouders en professionelen uit het Zuiden en hun collega’s uit het Noorden.

tr

HOE KAN JIJ HELPEN?

Steun Child-Help en geef kinderen met een aangeboren handicap in ontwikkelingslanden een eerlijke start.

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang het laatste nieuws over Child-Help projecten en rechtstreeks in je mailbox.

CHILD-HELP OP SOCIAL MEDIA